"EKA SATYA WIRA NUGRAHA"

Sri Nuryani, M.Pd

Kepala Sekolah
NIP. 19661116 199003 2 009

Sufairoh, S.Pd., M.M.

Wakil Sekolah / Guru Mata Pelajaran PPKn
NIP. 19620424 198703 2 012

M. Amrozi Hamidi, M.M.

Wakil Urusan Humas / Guru Mata Pelajaran IPS
NIP. 19681102 199203 1 005

Sulistija Juniasih, S.Pd.

Wakil Urusan Kurikulum / Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris
NIP. 19720624 200604 2 014

Susiyawati, S.Pd.

Wakil Urusan Kesiswaan / Guru Mata Pelajaran Seni Budaya
NIP. 19640128 198903 2 004

Agustin Tri Wulandari, S.Pd.

Wakil Urusan Sarana Prasarana / Guru Mata Pelajaran PJOK
NIP. 19680803 200801 2 017