"EKA SATYA WIRA NUGRAHA"

Wahyu Setiawan Sutikno, S.Pd.I

Wali Kelas 7 A / Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
NIP. 19920908 201902 1 003

Kelahiran:

Kutai, 08 September 1992

Pendidikan Terakhir :

D4/S1 UNIV. ISLAM MALANG JURUSAN PEND. AGAMA ISLAM TAHUN 2014